رویدادها

مدرسه زمستانی بین‌المللی کارآفرینان فردا در فناوری اطلاعات و ارتباطات

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۲ ساعت ۹:۰۰

مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران – وبینار

شروع ثبت‌نام: چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۴ ساعت ۹:۰۰

پایان ثبت‌نام: سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰

مدرسه تابستانی بین‌المللی کارآفرینان فردا در فناوری اطلاعات و ارتباطات

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۵/۸ ساعت ۹:۰۰

مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران – وبینار

شروع ثبت‌نام: چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۰۱ ساعت ۹:۰۰

پایان ثبت‌نام: چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۲۹ ساعت ۲۴:۰۰

سخنرانی تخصصی Ripening and equilibria of bubbles in porous media during sequestration

زمان برگزاری: سه‌شنبه ۱۴۰۰/۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۰

مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران – وبینار

شروع ثبت‌نام: شنبه ۱۴۰۰/۹/۰۶ ساعت ۹:۰۰

پایان ثبت‌نام: یک‌شنبه ۱۴۰۰/۹/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰

سخنرانی تخصصی New Challenges in Desalination

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۴۰۰/۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۰

مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران – وبینار

شروع ثبت‌نام: سه‌شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۰ ساعت ۹:۰۰

پایان ثبت‌نام: شنبه ۱۴۰۰/۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰

سخنرانی تخصصی Formal Verification of Physical Aspects of Smart Systems

زمان برگزاری: سه‌شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۷ ساعت ۹:۳۰

مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران – وبینار

شروع ثبت‌نام: دوشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۹ ساعت ۹:۰۰

پایان ثبت‌نام: دوشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۹

سخنرانی بین‌المللی Recent progress in tailoring PVDF hollow fiber membranes surface

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۵ ساعت ۱۴:۰۰

مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران – وبینار

شروع ثبت‌نام: دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۱ ساعت ۹:۰۰

پایان ثبت‌نام: شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۳ ساعت ۲۰:۰۰

سخنرانی بین‌المللی A Paradigm Shift in Core Analysis


زمان برگزاری: سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ ساعت ۱۴:۳۰

مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران – وبینار

شروع ثبت‌نام: چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۹ ساعت ۹:۰۰

پایان ثبت‌نام: یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ ساعت ۱۸:۰۰

سخنرانی بین‌المللی Catalytic In-situ Upgrading for Enhanced Oil Recovery of Heavy Oil

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ ساعت ۱۵:۰۰

مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران – وبینار

شروع ثبت‌نام: یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ ساعت ۹:۰۰

پایان ثبت‌نام: شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ ساعت ۲۳:۵۹

نشست بین‌المللی Flying Architecture – Simulation of Flocks’ Behavioral Strategies to Generate Complex Skins

  زمان برگزاری: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۱:۳۰

مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران – وبینار

شروع ثبت‌نام: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۹:۰۰

پایان ثبت‌نام: جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۲۳:۵۹

نشست بین‌المللی GLOBAL SOLUTIONS FOR A SUSTAINABLE FUTURE

 

زمان برگزاری: جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۰

مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران – وبینار

شروع ثبت‌نام: جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱ ساعت ۹:۰۰

پایان ثبت‌نام: سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۲۳:۵۹

نشست تخصصی انتقال تجربه موفق فرصت مطالعاتی در قالب بورسیه اراسموس


زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰

مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران – وبینار

شروع ثبت‌نام: شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ساعت ۹:۰۰

پایان ثبت‌نام: چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۰


مدرسه زمستانی
VOXGROWTH


زمان برگزاری: شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ساعت ۸:۰۰

مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران – وبینار

شروع ثبت‌نام: چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱ ساعت ۸:۰۰

پایان ثبت‌نام: یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۲۳:۵۹


چگونه یک پژوهش فاخر بین‌المللی خلق کنیم؟

زمان برگزاری:دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ ساعت ۱۶:۰۰

مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران – وبینار

شروع ثبت‌نام: چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ ساعت ۱۴:۰۰

پایان ثبت‌نام: یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰

روند همکاری‌های علمی بین‌المللی با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی استرالیا (فرصت‌ها و چالش‌ها)

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۳ ساعت ۱۶:۰۰

مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران – وبینار

شروع ثبت‌نام: یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰

پایان ثبت‌نام: یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۰

کارگاه آنلاین ایمیل‌های دانشگاهی: نحوه مکاتبه با ویراستار و داوران مقالات پژوهشی


زمان برگزاری: شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰

مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران – وبینار

شروع ثبت‌نام: پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰

پایان ثبت‌نام: پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰

کارگاه آنلاین دستور زبان انگلیسی برای نوشتن مقالات علمی


زمان برگزاری: شنبه ۱۳۹۹/۳/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰

مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران – وبینار

شروع ثبت‌نام: دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۵ ساعت ۱۲:۰۰

پایان ثبت‌نام: شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۰ ساعت ۱۸:۰۰

مدرسه بین‌المللی زمستانه رمزنگاری


زمان برگزاری: یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ساعت ۸:۰۰

مکان برگزاری: مجتمع امام خمینی (ره) دانشگاه علم و صنعت ایران- طبقه دوم

شروع ثبت‌نام: پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۵ ساعت ۱۰:۰۰

پایان ثبت‌نام: یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۶ ساعت ۲۳:۵۹

کارگاه تخصصی چگونگی سخنرانی در نشست‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ ساعت ۸:۰۰

مکان برگزاری: سالن شهید بهرامی دانشگاه علم و صنعت ایران

شروع ثبت‌نام: جمعه ۱۳۹۸/۸/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰

پایان ثبت‌نام: چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ ساعت ۱۲:۵۹

کارگاه تخصصی عبارت‌های استاندارد بخش‌های مختلف یک مقاله پژوهشی

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۱ ساعت ۷:۰۰

مکان برگزاری: سالن شهید بهرامی دانشگاه علم و صنعت ایران

شروع ثبت‌نام: چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ ساعت ۹:۰۰

پایان ثبت‌نام: چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۱ ساعت ۱۱:۳۰

کارگاه تخصصی واژگان نیمه‌تخصصی در مقالات پژوهشی

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۷ ساعت ۸:۰۰

مکان برگزاری: سالن شهید بهرامی دانشگاه علم و صنعت ایران

شروع ثبت‌نام: پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۱ ساعت ۲۳:۵۹

پایان ثبت‌نام: چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۷ ساعت ۱۲:۳۰

کارگاه تخصصی دستور زبان انگلیسی برای نوشتن مقالات پژوهشی

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۰ ساعت ۸:۰۰

مکان برگزاری: سالن شهید بهرامی دانشگاه علم و صنعت ایران

شروع ثبت‌نام: دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱ ساعت ۱۶:۰۰

پایان ثبت‌نام: چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۰ ساعت ۱۲:۰۰

نشست تخصصی کارگاه مکاتبات دانشگاهی به زبان انگلیسی: مکاتبات داوری و چاپ مقالات پژوهشی

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۵ ساعت ۹:۰۰

مکان برگزاری: مجتمع بین‌المللی امام خمینی (ره) دانشگاه علم و صنعت ایران

شروع ثبت‌نام: جمعه ۱۳۹۸/۴/۷ ساعت ۱۰:۰۰

پایان ثبت‌نام: سه شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۵ ساعت ۱۳:۰۰

نشست تخصصی کارگاه مکاتبات دانشگاهی به زبان انگلیسی: نگارش ایمیل‌ها و مکاتبات علمی و پژوهشی

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۸ ساعت ۹:۰۰

مکان برگزاری: سالن شهید بهرامی دانشگاه علم و صنعت ایران

شروع ثبت‌نام: جمعه ۱۳۹۸/۴/۷ ساعت ۱۰:۰۰

پایان ثبت‌نام: سه شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۸ ساعت ۱۳:۰۰

نشست فرصت‌های مطالعاتی در آلمان و بورسیه‌های DAAD

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۵ ساعت ۱۰:۰۰

مکان برگزاری: سالن شهید بهرامی دانشگاه علم و صنعت ایران

شروع ثبت‌نام: یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰

پایان ثبت‌نام: چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۵ ساعت ۱۲:۰۰

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت بین‌الملل دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. نقل هرگونه مطلب از این وب سایت بدون اخذ مجوز، مجاز نمی باشد.