فرم ثبت‌نام مدرسه زمستانی بین‌المللی کارآفرینان فردا در فناوری اطلاعات و ارتباطات

تاریخ برگزاری: 12 الی 20 آذر 1401

مهلت ثبت‌نام: 8 آذر 1401- ساعت 14:00 – (تمدید شده)

The registration deadline is finished.

© 2020 International Academy. All rights reserved.