هفتمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی با دانشمندان برجسته جهان با سخنرانی پروفسور مفرد از دانشگاه برکلی برگزار می‌شود. متن خبر: هفتمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی با دانشمندان برجسته جهان با سخنرانی پروفسور مفرد در زمینه بیومکانیک، توسط آکادمی ...
مشاهده کامل خبر
ششمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی با دانشمندان برجسته جهان با سخنرانی پروفسور رمحی از دانشگاه واترلو کانادا برگزار می‌شود. متن خبر: ششمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی با دانشمندان برجسته جهان با عنوان “کارگاه آموزشی تجهیز موسسات علمی برای ...
مشاهده کامل خبر
نشست دهم از “مجموعه نشست‌های تخصصی همکاری‌های علمی بین‌المللی: تشریح برنامه‌ها و حمایت‌های مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی در پژوهش‌ها” برگزار شد. متن خبر: دهمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی همکاری‌های علمی بین‌المللی با عنوان “تشریح برنامه‌ها و حمایت‌های ...
مشاهده کامل خبر
دهمین نشست از "مجموعه نشست‌های تخصصی همکاری‌های علمی بین‌المللی: تشریح برنامه‌ها و حمایت‌های مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی در پژوهش‌ها" برگزار می‌شود. متن خبر: دهمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی همکاری‌های علمی بین‌المللی با عنوان "تشریح برنامه‌ها و حمایت‌های ...
مشاهده کامل خبر
پنجمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی با دانشمندان برجسته جهان با سخنرانی پروفسور بهرخ خوش‌نویس از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی برگزار می‌شود. متن خبر: پنجمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی با دانشمندان برجسته جهان با سخنرانی پروفسور خوش‌نویس، توسط آکادمی بین‌الملل ...
مشاهده کامل خبر
نهمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی همکاری‌های علمی و بین‌المللی: کارگاه آموزشی سازمان ایزو و روند تدوین استانداردهای بین‌المللی برگزار شد. متن خبر: نهمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی همکاری‌های علمی و بین‌المللی با عنوان “کارگاه آموزشی سازمان ایزو و ...
مشاهده کامل خبر
نهمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی همکاری‌های علمی و بین‌المللی: کارگاه آموزشی سازمان ایزو و روند تدوین استانداردهای بین‌المللی برگزار خواهد شد. متن خبر: نهمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی همکاری‌های علمی و بین‌المللی با عنوان "کارگاه آموزشی سازمان ایزو ...
مشاهده کامل خبر
دکتر مژده روشن‌طبری (عضو برد مدیریت فنی سازمان بین المللی استاندارد ISO): دانشجویان، رهبران آینده، تدوین کننده و کاربران استانداردها در جهان هستند. متن خبر: در ادامه نشست تخصصی استانداردهای بین‌المللی پیش‌برنده دستورکار جهانی، دکتر مژده روشن طبری (عضو برد ...
مشاهده کامل خبر
دکتر جبارعلی ذاکری (رئیس دانشگاه): دانشگاه علم‌وصنعت براي تشکيل انجمن‌هاي خاص در حوزه‌ استاندارد آمادگی دارد. متن خبر: دکتر ذاکری در هشتمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی همکاری‌های علمی بین‌المللی که توسط آکادمی بین‌الملل دانشگاه برگزار شد پس از معرفی ...
مشاهده کامل خبر
هشتمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی همکاری‌های علمی و بین‌المللی با عنوان "استانداردهای بین‌المللی پیش‌برنده دستور کار جهانی: حضور نسل جوان در استانداردسازی" برگزار شد. متن خبر: این نشست تخصصی در روز چهارشنبه مورخ 11 مهر 1397 در مجتمع امام ...
مشاهده کامل خبر
سرجیو موجیکا، دبیر کل سازمان بین‌المللی استاندارد ایزو با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علم و صنعت ایران دیدار کرد. متن خبر: به دنبال برنامه های سفر دبیرکل سازمان بین المللی استاندارد، در روز چهارشنبه 11 مهر 1397 رییس و معاونان ...
مشاهده کامل خبر
هشتمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی همکاری‌های علمی و بین‌المللی: "استانداردهای بین‌المللی پیش‌برنده دستورکار جهانی: حضور نسل جوان در استانداردسازی بین‌المللی" برگزار می‌شود. متن خبر: هشتمین نشست از “مجموعه نشست‌های تخصصی همکاری‌های علمی و بین‌المللی”، با عنوان “استانداردهای بین‌المللی پیش‌برنده ...
مشاهده کامل خبر
هفتمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی همکاری‌های علمی بین‌المللی: تدوین پروپوزال‌های بین‌المللی در روز 12 اسفند ماه 1397 برگزار می‌شود. متن خبر: در پی مجموعه فعالیت‌های دانشگاه علم و صنعت ایران در چند سال گذشته در حوزه بین‌الملل و سوابق ...
مشاهده کامل خبر
ششمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی همکاری‌های علمی و بین‌المللی: معرفی برنامه‌های نهادهای حمایت‌کننده از پژوهش در ایران و آلمان، برگزار خواهد شد متن خبر: ششمین نشست از “مجموعه نشست‌های تخصصی همکاری‌های علمی و بین‌المللی”، با عنوان “معرفی برنامه‌های نهادهای ...
مشاهده کامل خبر
سومین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی با دانشمندان برجسته جهان: تجربیات برتر همکاری‌های علمی ایران و آلمان، برگزار خواهد شد. متن خبر:روز علم ایران و آلمان در تاریخ‌های 8 و 9 اسفندماه 1396 برگزار خواهد شد. در قسمتی از این ...
مشاهده کامل خبر
پنجمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی همکاری‌های علمی بین‌المللی: آموزش و ارتباط با صنعت در دانشگاه‌های فرانسه با حضور پروفسور عباس چرخچی از دانشگاه ENSAM برگزار شد. متن خبر: سمینار «آموزش و ارتباط با صنعت در دانشگاه‌های فرانسه» توسط آکادمی ...
مشاهده کامل خبر
پنجمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی همکاری‌های علمی و بین‌المللی با سخنرانی پروفسور عباس چرخچی از مدرسه بزرگ مهندسی ENSAM فرانسه برگزار می‌شود. متن خبر: پنجمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی همکاری‌های علمی و بین‌المللی با سخنرانی پروفسور عباس چرخچی به ...
مشاهده کامل خبر
دومین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی با دانشمندان برجسته جهان با حضور پروفسور شرگی از دانشگاه EPFL در بعدازظهر روز 13 آذرماه 1396 برگزار شد متن خبر: در این نشست، پروفسور شرگی از دانشگاه EPFL در حضور رئیس دانشگاه، دکتر ...
مشاهده کامل خبر
نشست اول از مجموعه نشست‌های تخصصی با دانشمندان برجسته جهان با حضور پروفسور ایینگ از دانشگاه MIT در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد متن خبر: این نشست تخصصی در صبح روز دوشنبه 13 آذر ماه 1396 در تالار ...
مشاهده کامل خبر
سخنرانی استاد دانشگاه EPFL و عضو برجسته انجمن فیزیک اروپا در دانشگاه علم و صنعت ایران: پروفسور چرگو متن خبر: سومین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی با دانشمندان برجسته جهان با سخنرانی پروفسور چرگو با عنوان:  Understanding Fundamental Photophysical Processes ...
مشاهده کامل خبر