برنامه زمانی مدرسه بین‌المللی زمستانی رمزنگاری به شرح زیر می باشد:

Slides Sunday, February 2nd
Registration8:00-8:50
Welcome8:50-9:00
PDFIntroduction to Statistical Cryptanalysis of Symmetric PrimitivesNasour Bagheri09:00-10:30
Coffee Break10:30-10:45
PDF Advanced Attacks on Block Ciphers- Part I Kaisa Nyberg10:45-12:15
Lunch Time12:15-13:30
PDF Advanced Attacks on Block Ciphers- Part II Kaisa Nyberg13:30-15:00
Coffee Break15:00-15:30
Winter School Report Hadi Shahriar Shahhoseini15:30-15:45
Moazami
Eskandari
Ahmadian
Hadipour
Orumiehchiha
A Framework for Faster Key Search Using Related-key Higher-order Differential Properties
Algebraic Attacks in Presence of Nonlinear and Noisy Equations
MILP-aided Cryptanalysis of Symmetric Ciphers
Comprehensive Security Analysis of CRAFT
Security Evaluations on Lightweight Cryptographic Algorithms
Farokhlagha Moazami 15 min
Zahra Eskandari 15 min
Zahra Ahmadian 15 min
Hossein Hadipour 15 min
Mohammad Ali Orumiehchiha 15 min
15:45-17:30
Short Talks

مکان: مجتمع امام خمینی (ره) دانشگاه علم و صنعت ایران – طبقه دوم

Slides Sunday, February 2nd
Registration8:00-8:50
Welcome8:50-9:00
PDFIntroduction to Statistical Cryptanalysis of Symmetric PrimitivesNasour Bagheri09:00-10:30
Coffee Break10:30-10:45
PDF Advanced Attacks on Block Ciphers- Part I Kaisa Nyberg10:45-12:15
Lunch Time12:15-13:30
PDF Advanced Attacks on Block Ciphers- Part II Kaisa Nyberg13:30-15:00
Coffee Break15:00-15:30
Winter School Report Hadi Shahriar Shahhoseini15:30-15:45
Moazami
Eskandari
Ahmadian
Hadipour
Orumiehchiha
A Framework for Faster Key Search Using Related-key Higher-order Differential Properties
Algebraic Attacks in Presence of Nonlinear and Noisy Equations
MILP-aided Cryptanalysis of Symmetric Ciphers
Comprehensive Security Analysis of CRAFT
Security Evaluations on Lightweight Cryptographic Algorithms
Farokhlagha Moazami 15 min
Zahra Eskandari 15 min
Zahra Ahmadian 15 min
Hossein Hadipour 15 min
Mohammad Ali Orumiehchiha 15 min
15:45-17:30
Short Talks

مکان: دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران، آمفی‌تئاتر ملاصدرا

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت بین‌الملل دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. نقل هرگونه مطلب از این وب سایت بدون اخذ مجوز، مجاز نمی باشد.